Teorija
i praksa
u osiguranju

ČLANCI

KLIMATSKE PROMENE: POVEĆANI RIZICI I NEOPHODNOST PRILAGOĐAVANJA

Sažetak

U ovom radu biće analizirana povezanost manifestovanja klimatskih
promena i potrebe za razvojem različitih aspekata osiguranja. Da su klimatske
promene nešto što je već oblast interesovanja, pa i delovanja osiguravajuće
delatnosti, svedoči niz mera koje su različiti osiguravači i stručnjaci preduzeli u
nastojanju da svoje poslovanje prilagode novim okolnostima. Budući da se radi
o globalnom izazovu, autor rada smatra da je važno da što širi krug fi nansijskih i
drugih aktera konstatuje postojanje rizika od rastuće nepredvidljivosti i prepozna
ga kao jednu od retkih pravilnosti sa kojom treba računati u izmenjenom
klimatskom kontekstu. Rad upućuje na to da je potrebno sadejstvo međunarodnih
aktera, država i privrednih subjekata kako bi se stvorio okvir koji je pripremljeniji za
klimatski drugačije prilike i koji ohrabruje i podstiče i pojedince da na odgovarajući
način doprinesu i zaštite sebe, imovinu i okruženje od posledica ovog globalno
prisutnog fenomena


UDK:551.58+536.71:542.4:613.11:368.1:657.372.4:368.025.6:316.32 Petrović, dr Miloš KLIMATSKE PROMENE: POVEĆANI RIZICI I NEOPHODNOST PRILAGOĐAVANJA Strana: 47-56
sr_RSSR