Teorija
i praksa
u osiguranju

INOSTRANO OSIGURANjE

KLINIČKI TESTOVI POD LUPOM OSIGURAVAČA

Sažetak

Medicinski testovi na ljudima od suštinske su važnosti za unapređenje
medicinske nauke, ali nisu bez rizika. Srećna je okolnost što su osiguravači voljni
da učestvuju u pokrivanju tih rizika. Procena je da u svetu oko 100.000 ljudi
učestvuje u kliničkim istraživanjima u 165 država. Istraživanja mogu da traju
godinama i neophodna su radi bezbednog lečenja pacijenata kojima se lekovi
prepisuju. Većina kliničkih testiranja prolazi bez posledica za dobrovoljce koji se
uz novčanu naknadu ili besplatno njima podvrgnu, ali dešavaju se i neprijatnosti.
Šestorica ljudi je 2006. godine dospela u kritično zdravstveno stanje posle
testiranja leka sa šifrom TGN1412, koji služi za lečenje reumatoidnog artritisa i
leukemije. Taj medikament je proizveden u skladu s kliničkim procedurama i
pokazao se bezbedan u prethodnim testovima na životinjama.


UDK:616:233:354.854:613.6.02:368 Vodinelić, MA Ana KLINIČKI TESTOVI POD LUPOM OSIGURAVAČA Strana: 88-89
sr_RSSR