Teorija
i praksa
u osiguranju

INOSTRANO OSIGURANJE

KORONAVIRUS I OSIGURANJE

Sažetak

Pojava koronavirusa mnoge je zatekla nespremne, među njima i osiguravače
i bankare. Niko se zapravo nije snašao. Prve reakcije bile su različite. Od toga da je
rizik od koronavirusa pokriven ugovorom o osiguranju koji je na snazi, preko toga
da nije pokriven, do toga da osiguranik treba da plati dopunsku premiju.


UDK:35.777(1-87)616.036.22:616.188.7:339.732:368.032.1:368.191:368.81:368.811:368.861.41 Radović, dr Zoran KORONAVIRUS I OSIGURANJE Strana: 87-89
sr_RSSR