Teorija
i praksa
u osiguranju

INOSTRANO OSIGURANjE

Krađe automobila uzimaju maha

Sažetak

Samo tri meseca po izlasku iz fabrike, BMW X5 ukraden je
na podzemnom parkingu jednog hotela u Minhenu. Kada
se vlasnik posle četiri dana vratio na parking, luksuznog
automobila više nije bilo. Od trenutka prijave štete osiguravač
je odbijao da štetu naknadi zbog sumnje oko inscenirane
krađe i prevare. Slučaj je okončan na višoj instanciji regionalnog
suda, kada je dosuđeno da je osiguravač obavezan
da odštetu plati. Naime, razlog zbog koga osiguravač nije
poverovao u krađu jeste zaštitni elektronski uređaj najnovije
generacije, koji je ovo vozilo štitio od lopova. Angažovani
veštak, koji je svedočio u sudskom sporu, potvrdio je da
bi bilo veoma komplikovano, ali i sasvim moguće pokrenuti
vozilo bez originalnog ključa


UDK: 368.182: 355.424.5:368.212:(430) Nikolić Joldić, Zorana Krađe automobila uzimaju maha Strana: 41-42
sr_RSSR