Teorija
i praksa
u osiguranju

DOKUMENTI JAVNIH POLITIKA

KRATAK PRIKAZ NEKIH ELEMENATA STRATEGIJE RAZVOJA TRŽIŠTA KAPITALA (2021): PRILAGOĐAVANJE OSIGURANJA STANDARDIMA EVROPSKE UNIJE

Sažetak

U poslednjem kvartalu 2021. godine usvojena je Strategija razvoja tržišta
kapitala za period 2021–2026, kao i propratni akcioni plan, koji se tiče perioda od
2021. do 2023. godine. U ovom tekstu biće ukratko prikazani pojedini elementi tog
strateškog akta, s fokusom na oblast osiguravajuće delatnosti.
Tržište kapitala od velikog je značaja za ekonomski napredak zemlјe i
predstavlјa jedan od prioriteta integrativnih projekata u Evropi. Već dosta godina, a
naročito tokom protekle decenije, Evropska unija nastoji da stvori jedinstveno tržište
kapitala koje bi počivalo na neometanoj mobilnosti kapitala – kako štednje tako i
investicija. Smatra se da bi uklanjanje preostalih prepreka u tom pravcu u značajnoj
meri doprinelo ne samo koheziji tržišta već i iskorišćavanju potencijala za ubrzavanje
razvoja u pojedinim segmentima.


UDK: 086:342:613.11:347.731:332.6 612.389.6 Petrović, dr Miloš KRATAK PRIKAZ NEKIH ELEMENATA STRATEGIJE RAZVOJA TRŽIŠTA KAPITALA (2021): PRILAGOĐAVANJE OSIGURANJA STANDARDIMA EVROPSKE UNIJE Strana: 106-108
sr_RSSR