Teorija
i praksa
u osiguranju

ČLANCI

LIČNI RAZGOVOR SA STRANKOM U POSREDOVANJU I ZASTUPANJU U OSIGURANJU

Sažetak

U ovom članku je istražen neposredni, lični razgovor kao najznačajniji vid opštenja
sa strankom u posredovanju i zastupanju u osiguranju, odnosno u osiguravajućoj delatnosti
u celini. Najpre su posebno istaknute pripreme za razgovor, a u tom okviru izbor stranaka,
zakazivanje razgovora, obezbeđenje nužnih podataka, te priprema pomoćnih materijala.
Sasvim je razumljivo što se najveći deo rada tiče vođenja ličnog razgovora, pri čemu je
uputno uvažiti određena pravila i faze razgovora. U članku je takođe istaknuta važnost
analize razgovora obavljenih sa osiguranicima. Posebna poglavlja tiču se obeležja ličnog
razgovora u savremenim uslovima, a naročito njegovog odnosa s mašinskim razgovorom
kao jednom od tekovina najnovijeg tehnološkog razvoja.
Zastupnici i posrednici osiguranja imaju zadatak da iskoriste i primenjuju ove novine kako bi i dalje bili
uspešni na tržištu.

Ključne reči: lični razgovor sa strankom, mašinski razgovor sa strankom, posredovanje
u osiguranju, zastupanje u osiguranju.


UDK: 021.4:368.232.31:347.762:658.89 Žаrkоvić, prоf. dr Nеbојšа LIČNI RAZGOVOR SA STRANKOM U POSREDOVANJU I ZASTUPANJU U OSIGURANJU Strana: 7-24
sr_RSSR