Teorija
i praksa
u osiguranju

INOSTRANO OSIGURANJE

‘LOJD’ PREDVIĐA GUBITAK OD 107 MILIJARDI DOLARA ZA (OSIGURAVAJUĆU) DELATNOST U 2020. KAO POSLEDICU PANDEMIJE KOVIDA 19

Sažetak

Pandemija koronavirusa (ili možda njen prvi talas) u trenutku sastavljanja
ovog prikaza na evropskom kontinentu postepeno jenjava, nakon što je samo u
toku marta i aprila 2020. godine odnela desetine hiljada života, mahom u zapadnoj
Evropi. Nakon preseljenja epicentra pandemije preko Atlantskog okeana, izgleda
da se talas povlači ka južnoj polulopti, gde jesenji meseci postepeno zahlađuju i
izazivaju novu zabrinutost u pogledu snage virusa (o kojem se i nakon polugodišnje
cirkulacije nedovoljno zna). Nakon stavljanja u karantin čitave pokrajine Hubei
(gde se nalazi Vuhan, koji se smatra „nultom tačkom“ koronavirusa), usledilo je i
zatvaranje pokrajina u Evropi, pa potom i čitavih zemalja, što se potom proširilo i na
čitav svet; u jednom trenutku polovina ljudske vrste bila je u karantinu, u nastojanju
da se širenje virusa uspori ili zaustavi. To je bilo barem donekle uspešno, u zavisnosti
od regiona i strogosti mera. Mere predostrožnosti podrazumevale su i znatno
ograničavanje i prilagođavanje ekonomskih aktivnosti, dok su pojedine grane,
poput avio-industrije, saobraćaja i turizma, doživele gubitke koji predstavljaju
presedan. Velike gubitke zabeležila je i delatnost osiguranja.


UDK:35.775(1-2)368.032.7:65.012.23:616.188.7:368.811:65.012.23:331.13(4-672EEZ) Petrović, dr Miloš ‘LOJD’ PREDVIĐA GUBITAK OD 107 MILIJARDI DOLARA ZA (OSIGURAVAJUĆU) DELATNOST U 2020. KAO POSLEDICU PANDEMIJE KOVIDA 19 Strana: 85-86
sr_RSSR