Teorija
i praksa
u osiguranju

INOSTRANO OSIGURANJE

„LOJD“ RADI NA SVOM KADROVSKOM POTENCIJALU

Sažetak

„Lojd“ je posvećen stvaranju inkluzivne i raznolike kulture koja privlači,
razvija i zadržava najbolje talente. Njihov moto je da zajedničkim radom mogu
stvoriti hrabriji svet.
U 2020. godini objavili su svoju prvu kontrolnu tablu za kulturu na celom
tržištu, koja je odredila polazište i markere napretka ka inkluzivnijem okruženju, gde
svako može ostvariti svoj puni potencijal. U 2021. godini objavili su novu kontrolnu
tablu zasnovanu na podacima prikupljenim iz godišnjih tržišnih politika i praksi.


UDK:368.032.7:331.108:368.897:681.62.263.4:316.72:17.023.36:347.722+35.082.2+327.39 Vodinelić, MA Ana „LOJD“ RADI NA SVOM KADROVSKOM POTENCIJALU Strana: 178-179
sr_RSSR