Teorija
i praksa
u osiguranju

INOSTRANO OSIGURANjE

MEDICINSKI PRONALASCI KAO OSIGURANA INVESTICIJA

Sažetak

Medicinska istraživanja su složena i rasprostranjena naučna delatnost
koja, pored ostalog, obuhvata različite pronalaske: od kontaktnih sočiva do pejsmejkera.
Nedavno istraživanje u SAD, sračunato na to da pacijenti sa dijabetesom
prestanu sami sebi da ubrizgavaju insulin, ponovo je u centar pažnje stavilo
mnoge rizike koje takva medicinska istraživanja rasvetljavaju. Firma „Tyco
Healthcare Group” zaustavila je potkožno ubrizgavanje insulina nakon što je
otkrivena greška na etiketama novog leka. Pogrešno napisano uputstvo za taj
medikament moglo je da dovede do toga da pacijent uzme više od dvostruke
doze koja mu je potrebna, zaključak je Službe za ispitivanje lekova i hrane SAD.
Istraživanje novih tehnologija i u medicinskoj i u kozmetičkoj hirurgiji, proširuje
spektar novih pronalazaka.
Prema rečima Dejvida Palmera, direktora i menadžera za preuzimanje
rizika u britanskom sedištu osiguravača AON, paradoksalna je činjenica da detaljnije
istraživanje novih proizvoda povećava i broj rizika u vezi s njima. Praksa
pokazuje: što je finija suština nekog medicinskog pronalaska, teže mu je otkriti
mane koje ima svaki proizvod – bez izuzetka.


UDK: 61:613.6.02:001.894: 368:330.322 Vodinelić, MA Ana MEDICINSKI PRONALASCI KAO OSIGURANA INVESTICIJA Strana: 85-87
sr_RSSR