Teorija
i praksa
u osiguranju

PRIKAZ SAVETOVANJA

MODERNI ASPEKTI ZAKONSKOG I REGULATORNOG KONCEPTA OSIGURANJA

Sažetak

U Šapcu, od 25. do 27. septembra održano je 21. godišnje savetovanje
Udruženja za pravo osiguranja Srbije i Udruženja osiguravača Srbije pod nazivom
„Moderni aspekti zakonskog i regulatornog koncepta osiguranja“. Savetovanje je ove
godine okupilo šezdesetak učesnika iz naše zemlje, dok je pandemija koronavirusa
planetarnih razmera sprečila dolazak predavača iz inostranstva. Oni su ipak uzeli
učešće uključujući se u rad uživo putem skajpa ili pak putem video-prezentacija koje
su prikazane na savetovanju. Prisutni tako nisu ostali uskraćeni za uvek zanimljiva
predavanja i dragocena iskustva iz zemalja Evropske unije, a ovom prilikom i iz Kine
i Sjedinjenih Američkih Država.


UDK:343.361:061.2:34:368(497.11):339.1:368.3+368.98:368.032.1:339.1(497.11): 368.036: 336.711:657.411:368.8(4-672EEZ)(510)(73) Lаzаrеvić Davidović, dipl. pravnik Ljiljana MODERNI ASPEKTI ZAKONSKOG I REGULATORNOG KONCEPTA OSIGURANJA Strana: 85-102
sr_RSSR