Teorija
i praksa
u osiguranju

ČLANCI

MULTIDIMENZIONALNA PRIRODA RIZIKA U KONTEKSTU RATA U UKRAJINI

Sažetak

Ovo istraživanje usredsređeno je na analizu međunarodnih posledica otežanog i onemogućenog izvoza polјoprivrednih proizvoda iz Ukrajine usled ratnih događaja u toj zemlјi, kao i drugih rizika koji se povezuju s njima. Uprkos postojanju međunarodnih akata kojima se nastoje barem delimično otkloniti neizvesnosti u pogledu perspektiva izvoza žita i drugih kultura (poput Istanbulske inicijative pod pokrovitelјstvom Ujedinjenih nacija), izvoz ukrajinskih žitarica značajno je opao u odnosu na 2021. godinu. Spomenuti problem u ovom članku analizira se iz perspektive rizika koji se povezuju s ratnim stanjem, uklјučujući i manjak interesovanja brojnih osiguravača da u takvim okolnostima razmatraju poslovanje u obezbeđivanju izvoza. S tim u vezi, istražuje se nekoliko fenomena, poput problema visokih premija u kontekstu rata i političkih rizika od nemira i gladi, koji se već javljaju u različitim delovima sveta. Smatra se da problem otežanog ili onemogućenog izvoza ukrajinskih žitarica predstavlјa klasičan geopolitički rizik. Imajući to u vidu, u kontekstu nastavka kopnenog, vazdušnog i pomorskog rata u Ukrajini, restriktivnih mera spram Rusije i značajne međunarodne dimenzije sukoba, kao i nemogućnosti vlada da garantuju bezbednost izvoza, deluje da će poslovanje osiguravača u pogledu osiguranja izvoza ukrajinskih žitarica nastaviti da bude opterećeno višestrukim izazovima.

Klјučne reči: ratni rizik, geopolitika, rat u Ukrajini, izvoz žitarica, Ujedinjene nacije, Evropska unija.


UDK: (477):633.1:382.6:341.123:(4-672EEZ) Petrović, dr Miloš MULTIDIMENZIONALNA PRIRODA RIZIKA U KONTEKSTU RATA U UKRAJINI Strana: 43-58
sr_RSSR