Teorija
i praksa
u osiguranju

ČLANCI, RASPRAVE, ANALIZE, PRIKAZI

NAGRADA ZA SPASAVANJE U TRANSPORTNOM OSIGURANJU

Sažetak

Prilikom pružanja pomoći ili spasavanja imovine na moru, spasioci se
susreću sa nizom problema koji utiču na njihova prava i obaveze. Opasnosti
prilikom spasavanja ugrožavaju i njih same. Premda nagrada za spasavanje, čija
je visina po pravilu znatna, predstavlja za spasioce dovoljno jak podstrek da se
prihvate tog posla, potrebno je da se spasavanje odvija sa što manje rizika. U
tom pogledu, ključnu ulogu ima osiguranje, koje je, s jedne strane, spremno
da snosi materijalne štete pričinjene na brodu spasiocu, a s druge strane nudi
pokriće štete iz osnova odgovornosti spasioca nastale za vreme spasavanja.


UDK: 351.856: 347.799.2:368.2 Radović, dr Zoran NAGRADA ZA SPASAVANJE U TRANSPORTNOM OSIGURANJU Strana: 49-63
sr_RSSR