Teorija
i praksa
u osiguranju

INOSTRANO OSIGURANjE

Nahranimo Zemlju

Sažetak

Rast broja stanovnika Zemlje predstavlja globalni udar na
zalihe hrane i menja planetarno lice agrikulture. U leto
2010. godine desile su se velike suše i šumski požari u Rusiji,
a državne vlasti zabranile su izvoz žitarica radi nesmetanog
snabdevanja domaćeg stanovništva. Budući da je ta
zemlja jedan od najvećih svetskih proizvođača pšenice, ječ-
ma i raži, smanjene zalihe žitarica povisile su cene nekolicine
namirnica, poput hleba. Nestašice određenih vrsta hrane
dovele su i do socijalnih nemira.


UDK: 335.225:314.18:338.432:339.9:368+368.029: 551.583:368.172 Vodinelić, MA Ana Nahranimo Zemlju Strana: 43-45
sr_RSSR