Teorija
i praksa
u osiguranju

INOSTRANO OSIGURANJE – INOSTRANA TEORIJA I PRAKSA

NEĆE SVI OSIGURAVAČI ŽIVOTA IZBEĆI POSLEDICE DEMOGRAFSKOG PADA

Sažetak

Demografski razvoj u Nemačkoj vodi nezaustavljivom smanjenju tržišta
osiguranja života. Nakon preuređenja tržišta koje će uslediti opstaće samo
finansijski snažni osiguravači sa strožom kontrolom troškova i uspešnim ulaganjem
kapitala


UDK: 061.7: 368.91: 314.17+ 314.14 (430) Petrović, dr Miloš NEĆE SVI OSIGURAVAČI ŽIVOTA IZBEĆI POSLEDICE DEMOGRAFSKOG PADA Strana: 96-100
sr_RSSR