Teorija
i praksa
u osiguranju

INOSTRANO OSIGURANJE

NEDOSTATAK ODGOVORNOSTI ZA SOPSTVENO ZDRAVLJE PRODUBLJUJE KRIZU U ZDRAVSTVENOM SISTEMU OSIGURANJA U EVROPI

Sažetak

Istraživanje osiguravača „Alijanc“ pokazuje da nedostatak svesti o hroničnim
bolestima rizikuje da dodatno produbi krizu u zdravstvu u Evropi. Izveštaj otkriva tri
pomeranja stava o zdravlju potrebna za postizanje boljih ishoda unutar zdravstvenih
sistema.
Samo trećina (33 odsto) ljudi od preko 65 godina zabrinuta je zbog rizika
od hroničnih bolesti poput srčanih oboljenja, moždanog udara i dijabetesa 1. To je
tako uprkos činjenici da su hronične bolesti vodeći uzrok smrti širom sveta, pri čemu
se s najvećim teretom suočavaju zdravstveni sistemi. S tim da su zdravstveni sistemi
širom sveta ove zime naročito opterećeni.


UDK: 616-036-1:368:340.62:368.187.331.838(4-672 eez) Vodinelić, MA Ana NEDOSTATAK ODGOVORNOSTI ZA SOPSTVENO ZDRAVLJE PRODUBLJUJE KRIZU U ZDRAVSTVENOM SISTEMU OSIGURANJA U EVROPI Strana: 120-121
sr_RSSR