Teorija
i praksa
u osiguranju

PRIKAZ KONFERENCIJE

NENAPLATIVI KREDITI – IZAZOV ZA BANKARSTVO U REGIONU

Sažetak

U svečanoj sali beogradskog hotela „Hajat“ 8. novembra je priređen Regionalni
samit guvernera, bankara i privrednika, uz podršku „Dunav osiguranja“
u svojstvu zlatnog sponzora skupa. Konferencija pod nazivom „Finansijski sistemi
u regionu” okupila je čelnike centralnih banaka iz susedstva, predstavnike
delatnosti osiguranja, međunarodnih organizacija i uvažene privrednike kojima
je dobrodošlicu poželela dr Jorgovanka Tabaković, guverner Narodne banke
Srbije (NBS). Dr Marko Ćulibrk, generalni direktor najveće domaće osiguravajuće
kuće, izlagao je u okviru panela „Bankarski sistem i privreda – odgovori na
posledice krize“ u okviru kojeg su učesnici polemisali na temu teškoća u evrozoni
i njihovog „prelivanja“ na ranjive ekonomije regiona, te uticaja matičnih
banaka na poslovanje njihovih „kćerki-firmi“ u jugoistočnoj Evropi i dometa
delovanja nadzornih vlasti Unije na likvidnost i kreditni potencijal regionalnih
banaka. Razmatrane su i potrebe za intervencijom država i centralnih banaka i
mere odbrane kursa putem deviznih rezervi.


UDK: (497) 06.053.5:336.711: 336.77:658.88 Petrović, dr Miloš NENAPLATIVI KREDITI – IZAZOV ZA BANKARSTVO U REGIONU Strana: 75-79
sr_RSSR