Teorija
i praksa
u osiguranju

INOSTRANO OSIGURANjE

Nova direktiva Evropske unije o distribuciji usluga osiguranja: minimalni zahtevi za harmonizaciju i neujednačena pravila

Sažetak

Nova direktiva Evropske unije o distribuciji usluga osiguranja uglavnom
predviđa aktivnosti koje su pobrojane i u prethodnoj direktivi o posredovanju u
rešavanju sporova u osiguranju. Uprkos nameri da se nacionalna zakonodavstva
adekvatnije usklade, minimalni zahtevi za harmonizaciju ne akcentuju u
dovoljnoj meri problem neujednačenih pravila u državama članicama, ali
ostavljaju prostor za striktnije regulisanje u zemljama koje žele da podrobnije
urede tu oblast. Direktiva potvrđuje i rastući značaj domena zaštite korisnika
usluga osiguranja u Evropskoj uniji.


UDK: 35.078.2:338.266(4-672EEZ) : 340.137: 655.561:368 Petrović, dr Miloš Nova direktiva Evropske unije o distribuciji usluga osiguranja: minimalni zahtevi za harmonizaciju i neujednačena pravila Strana: 93-95
sr_RSSR