Teorija
i praksa
u osiguranju

INOSTRANO OSIGURANJE

NOVA NAMENA VODONIKA POMAŽE U REŠAVANјU PROBLEMA KLIMATSKIH PROMENA

Sažetak

Predviđa se da će programom dodele državnih potpora koje se promovišu
širom sveta vodonik zadobiti vodeću ulogu u energetskoj tranziciji koja treba da snizi
udeo uglјen-dioksida u atmosferi. Kao alternativa fosilnim gorivima poput nafte i uglјa,
rešenja s vodonikom u budućnosti bi mogla biti klјučna za borbu protiv klimatskih
promena, pomažući mnogim industrijama da smanje emisije uglјen-dioksida. Iako se
tehnologija proizvodnje vodonika upotreblјava decenijama, trenutno planirani izrazito
veliki projekti zahtevaju pobolјšano upravlјanje rizicima. U novom izveštaju društva
„Alijanc Global“ i specijal (AGCS) istaknute su neke od mogućnosti i izazova nove
namene vodonika, uz naglasak na tome da je potencijalnim rizicima povezanima s
proizvodnjom, skladištenjem i prevozom vodonika – najpre rizici od požara i eksplozija,
ali i tehničke neispravnosti te prekidi poslovanja – potrebno proaktivno upravlјati.


UDK: (1-87)383.71:546.11:536.416:535.3:661.97:551.583:631.16:368.025.6:38.11:368.142: 380.11(964.1) (510)(73) Vodinelić, MA Ana NOVA NAMENA VODONIKA POMAŽE U REŠAVANјU PROBLEMA KLIMATSKIH PROMENA Strana: 153-156
sr_RSSR