Teorija
i praksa
u osiguranju

ČLANCI

O NASTANKU I SARADNJI UDRUŽENJA ZA PRAVO OSIGURANJA SRBIJE S KOMPANIJOM „DUNAV OSIGURANJE“

Sažetak

Da bismo shvatili nastanak i razvoj saradnje Udruženja za pravo osiguranja Srbije
i Kompanije „Dunav osiguranje“, neophodno je čitaoce ukratko upoznati s poreklom
institucije strukovnog udruženja za pravo osiguranja. Delatnost osiguranja je od svog
nastanka uvek bila veran pratilac važnih društvenih aktivnosti i čuvar ekonomskih
vrednosti pojedinačne i društvene imovine. Različite društvene okolnosti opredeljuju
smer razvoja privrednih delatnosti i trgovinskih usluga, pa ni osiguranje u tom smislu
nije izuzetak. S nastankom i razvojem akcionarskih društava za osiguranje, tržište
je pratilo privredni i opšti društveni razvoj širenjem ponude osiguravajućih usluga.


UDK:331.106.4+341.232:061.2:368.34(497.11)368.639.1:368.11 Jovanović, prof. dr Slobodan O NASTANKU I SARADNJI UDRUŽENJA ZA PRAVO OSIGURANJA SRBIJE S KOMPANIJOM „DUNAV OSIGURANJE“ Strana: 77-80
sr_RSSR