Teorija
i praksa
u osiguranju

PRIKAZ KNjIGE

OSIGURANJE

Sažetak

Prikaz knjige : „OSIGURANJE“.
Autor: Doc. dr Vladimir Njegomir
Izdavač: Ortomedics book, Novi Sad
Obim: 466 str.


UDK: 655.55(076):368.01+ (036)+091) Radović, dr Zoran OSIGURANJE Strana: 84-87
sr_RSSR