Teorija
i praksa
u osiguranju

INOSTRANO OSIGURANjE

OSIGURANJE GRADOVA PODLOŽNIH PRIRODNIM KATASTROFAMA

Sažetak

Tokio je objavio listu gradova s najvećim rizikom od prirodnih nepogoda.
Rang-lista napravljena je na osnovu pozicija tih gradova širom sveta. Prema
istraživanju reosiguravača „Svis re”, najugroženiji zemljotresima je region TokioJokohama
sa oko 29 miliona stanovnika. U toj analizi našlo se 616 gradova sveta
s tabelom rizika za ljude i privredu u njima. Tohoku je 2011. godine pogodio
najjači ikad zabeležen zemljotres u Japanu, a šteta u ekonomiji dostigla je visinu
od 210 miliona američkih dolara. Poplave na Tajlandu 2011. i uragan Sendi
u SAD 2012. takođe su se našli na spisku velikih prirodnih nepogoda, kaže Andreas
Šraft, rukovodilac za praćenje rizika od prirodnih nepogoda u osiguravajućoj
kući „Svis re”


UDK: 368:911.375:502.58 Vodinelić, MA Ana OSIGURANJE GRADOVA PODLOŽNIH PRIRODNIM KATASTROFAMA Strana: 79-80
sr_RSSR