Teorija
i praksa
u osiguranju

ČLANCI, RASPRAVE, ANALIZE, PRIKAZI

OSIGURANJE IZVOZNIH KREDITA U EVROPSKOJ UNIJI I NAŠOJ ZEMLJI

Sažetak

U članku je posvećena pažnja osiguranju izvoznih kredita u našoj
zemlji i u Evropskoj uniji. Postalo je neophodno da se pravo i praksa osiguranja
izvoznih kredita harmonizuje. Takodje, bilo je potrebno sprečiti nelojalnu
konkureciju među osiguravačima i postići veću zaštitu osiguranika.


UDK: 368.811:336.77: 339.564 (4-672 EEZ) Radović, dr Zoran OSIGURANJE IZVOZNIH KREDITA U EVROPSKOJ UNIJI I NAŠOJ ZEMLJI Strana: 33-40
sr_RSSR