Teorija
i praksa
u osiguranju

ČLANCI

OSIGURANJE KORISNIKA KREDITNIH KARTICA

Sažetak

U ovom radu prvo se ukratko razmatra pravna priroda i pravni okvir ugovora
o kreditu i izdavanju kreditne kartice, njegovi određeni obavezni elementi i odnos tog
ugovora i ugovora o osiguranju korisnika kreditne kartice, a zatim pojedini aspekti karakteristični
za kreditnu karticu, njen privredni značaj i raširenost. U drugom delu rada razmatra se razvrstavanje
ove usluge neživotnog osiguranja, priroda i obim opasnosti od koje se pruža osiguravajuće pokriće.
Ukazuje se na akcesornu prirodu ugovora o osiguranju u odnosu na ugovor o izdavanju kreditne kartice.
Osiguranje korisnika kreditne kartice autor deli na osiguranje u korist izdavaoca kreditne kartice
i osiguranje u korist korisnika kreditne kartice, a zatim analizira specifičnosti osiguranja
za slučaj nezaposlenosti i u slučaju nezgode osiguranika.
Autor zaključuje da se osiguranje korisnika kreditnih kartica sprovodi isključivo metodom
„imenovanih rizika“, da u domaćim uslovima osiguranja postoje nedostaci u pogledu definisanja pokrivenih
i isključenih rizika, kao i da na inostranom tržištu postoje okolnosti za koje se na domaćem
tržištu ne pruža pokriće.

Ključne reči: kredit, kreditna kartica, osiguranje, rizici, uslovi osiguranja, kovid 19


UDK: 368:336.722.34:681.178:368.811:368.021.7:368.025.6:616.036.21 Jovanović, prof. dr Slobodan OSIGURANJE KORISNIKA KREDITNIH KARTICA Strana: 52-62
sr_RSSR