Teorija
i praksa
u osiguranju

PRIKAZ KNjIGE

OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI DIREKTORA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA AKCIONARSKOG DRUŠTVA

Sažetak

Prikaz knjige : “OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI DIREKTORA I
ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA AKCIONARSKOG
DRUŠTVA”.
Autor: Nataša C. Petrović Tomić
Izdavač: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu,
Centar za izdavaštvo i informisanje, 2011.
Obim: 387 strana


UDK: 655.55:347.933:347.72.036+06.434:368.021.1:368.031.9 Radović, dr Zoran OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI DIREKTORA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA AKCIONARSKOG DRUŠTVA Strana: 106-108
sr_RSSR