Teorija
i praksa
u osiguranju

INOSTRANO OSIGURANjE

POKRENUT POSTUPAK ZA PONOVNU IZMENU ODLUKE O SUZBIJANJU TERORIZMA

Sažetak

Terorizam u svetu postojao je i pre terorističkog napada u Njujorku 2001.
Kao rizik, terorizam je bio poznat naročito osiguravačima.


UDK: (083.1) (4-6 72 EEZ) : 34.04: 355.442: 323.28 Radović, dr Zoran POKRENUT POSTUPAK ZA PONOVNU IZMENU ODLUKE O SUZBIJANJU TERORIZMA Strana: 74-76
sr_RSSR