Teorija
i praksa
u osiguranju

ČLANCI

POLITIČKI I EKONOMSKI RIZICI I OSIGURANJE

Sažetak

Imajući u vidu pojačano uključivanje domena političkih rizika u različite
propise i strategije, autor nastoji da bliže pojasni različite manifestacije te vrste rizika
u oblastima poput osiguravajuće delatnosti. Autor navodi da aspekt političkih rizika
postaje sve relevantniji faktor pri razmatranju investicionih ulaganja, pogotovo u
zemljama u razvoju. Rad sadrži pojmovno određenje političkih rizika, njihove osnovnе
akterе i činiоcе, osvrt na situacije iz osiguravajuće delatnosti, kao i prikaz Fičove metodologijе
analize rizika. Zaključci rada podržavaju stanovište da osiguranje od političkih rizika
treba tumačiti prvenstveno kao pomoćno sredstvo u prevazilaženju državnih i društvenih
kriza, a ne kao krajnju instancu za nadoknadu svega onoga što je možda pre
posledica manjka državnih odnosno institucionalnih kapaciteta.

Ključne reči: politički rizik, zemlje u razvoju, osiguravajuće pokriće, kriza, demokratske
institucije, EU.


UDK:338.532+330.101:332.716:368.025.1.265.3:961/969+951/959 Petrović, dr Miloš POLITIČKI I EKONOMSKI RIZICI I OSIGURANJE Strana: 88-98
sr_RSSR