Teorija
i praksa
u osiguranju

INOSTRANO OSIGURANjE

POLOŽAJ PUTNIKA U MEĐUNARODNOM VAZDUŠNOM PREVOZU

Sažetak

Pravni položaj putnika u međunarodnom vazdušnom prevozu
regulisan je na prvom mestu međunarodnim konvencijama:
• Varšavska konvencija iz 1929.
• Haški protokol iz 1955.
• Montrealska konvencija iz 1999.


UDK: 347.824.4 368.24 368.97(203) Radović, dr Zoran POLOŽAJ PUTNIKA U MEĐUNARODNOM VAZDUŠNOM PREVOZU Strana: 89-91
sr_RSSR