Teorija
i praksa
u osiguranju

INOSTRANO OSIGURANjE

POLUGODIŠNJI IZVEŠTAJ EIOPA O FINANSIJSKOJ STABILNOSTI

Sažetak

Slaba ekonomska perspektiva, narasli ekonomski disbalansi i izvesnost prolongiranja
niskih kamatnih stopa stvaraju vrlo negativne srednjoročne izglede za
finansijsku stabilnost osiguravajućeg i penzijskog sektora. Mada stope profitabilnosti
i kapitala osiguravajućih društava generalno ostaju na zadovoljavajućem nivou,
trenutna regulatorna mreža (Solventnost I) ne dozvoljava supervizorima da steknu
celovit uvid i da adekvatno nadziru relevantne tržišne i kreditne rizike. Profitabilnost
reosiguravača u narednim mesecima najverovatnije će ostati pod pritiskom usled
viška kapaciteta na tržištu i umanjene potražnje za uslugama reosiguranja, kao rezultat
slabih globalnih makroekonomskih pokazatelja. Od 2011. godine, institucije
za obavezne penzijske fondove (IORPs), usled smanjenih prihoda, suočene su sa zabrinjavajućim
padom prilikom obezbeđivanja sredstava.


UDK: 657.631.6:519.718: 657.423.5: 368.914+657.412.7 (339.923.061. 1 EEZ) Petrović, dr Miloš POLUGODIŠNJI IZVEŠTAJ EIOPA O FINANSIJSKOJ STABILNOSTI Strana: 66-67
sr_RSSR