Teorija
i praksa
u osiguranju

INOSTRANO OSIGURANjE

POMEŠANA OSEĆANJA I RIGIDNI POGLEDI NA SOLVENTNOST II

Sažetak

Niske kamatne stope i preteći japanski ekonomski scenario dovode u
pitanje osnove modela poslovanja osiguravača života. Kroz prizmu direktive
Solventnost II, problem se samo zaoštrava. Nevolja je toliko evidentna da se u
struci već pominju mere koje bi trebalo da preduzme nemačka vlada. Njihov
argument glasi: Ukoliko Vlada želi privatne oblike zbrinjavanja za starost koji
su funkcionalni, relevantni okviri moraju se pooštriti. Sve manja fleksibilnost,
u kombinaciji sa skrivenim sredstvima (rezervama), sugerišu predstavnicima
struke da je neophodno izraditi plan. Glavobolju im zadaju i nerealne cene
obveznica s dužim periodom dospeća. „Potrebno je lobirati”, rekao je Michael
Renz na jednom od diskusionih panela koje je organizovala bonitetna agencija
„Standard & Poor’s” u Frankfurtu. „Šta bi moglo da uveća snosivost rizika preduzeća?
Ona ne mogu mnogo da utiču na ove modele”. Renz je matematičar,
predsedavajući Nemačkom udruženju aktuara i član odbora „Zuricha”. Njegova
se preduzeća bave prodajom preko šaltera „Dojče banke” i u međuvremenu su
se gotovo isključivo ograničila na osiguranje života povezano sa ulagačkim fondovima.
Njihova prednost u tome je što klijent snosi investicioni rizik.


UDK:336.741.232:338.266 (339.923:061.1 EEZ):368.911:336.711.6(430) Petrović, dr Miloš POMEŠANA OSEĆANJA I RIGIDNI POGLEDI NA SOLVENTNOST II Strana: 63-65
sr_RSSR