Teorija
i praksa
u osiguranju

PRIKAZ KNJIGE

POMORSKO PRAVO

Sažetak

PRIKAZ KNJIGE :

POMORSKO PRAVO
Autori: Borislav Ivošević i Časlav Pejović
Izdavač: Pravni fakultet Union u Beogradu, 2019. godine
Obim: 902 str.

Knjiga Borislava Ivoševića, profesora emiritusa, i Časlava Pejovića,
redovnog profesora Pravnog fakulteta Univerziteta Kjošu u Japanu, predstavlja
uporednopravnu studiju pomorskog prava s osvrtom na druge grane prava
i propise Evropske unije.


UDK:655.55: 347.79:623.828.5:656.61:347.79.6:368.796 (4-672EEZ) Radović, dr Zoran POMORSKO PRAVO Strana: 73-75
sr_RSSR