Teorija
i praksa
u osiguranju

ČLANCI 2/2024

POTENCIJAL ZA RAZVOJ PROIZVODA OSIGURANJA ARBITRA OD PROFESIONALNE ODGOVORNOSTI U REPUBLICI SRBIJI

Sažetak

Uporednopravno posmatrano, osiguravajuća društva su relativno skoro krenula da pružaju uslugu osiguranja arbitra od građanskopravne odgovornosti. Neki pravni sistemi propisali su obavezno osiguranje svih arbitara. Takođe, razne renomirane arbitražne institucije zauzele su stav da li preporučuju da se arbitri osiguraju ili ne. Međutim, postoje dijametralno suprotna mišljenja u različitim pravnim sistemima da li postojanje ovakvog proizvoda osiguranja dopuštaju pozitivni propisi i javni poredak. U skladu sa stanjem na svetskoj arbitražnoj sceni, neophodno je ispitati da li postoji pravni osnov za ovakav proizvod osiguranja na srpskom finansijskom tržištu i koje su šanse da zaživi.

Кljučne reči: Arbitraža. – Osiguranje od građanskopravne odgovornosti.– Profesionalno osiguranje. – Osiguranje arbitara.


DOI: 10.5937/TokOsig2402417M Muidža, Igor N. POTENCIJAL ZA RAZVOJ PROIZVODA OSIGURANJA ARBITRA OD PROFESIONALNE ODGOVORNOSTI U REPUBLICI SRBIJI Strana: 417-428
sr_RSSR