Teorija
i praksa
u osiguranju

INOSTRANO OSIGURANJE 4/2018

PREVARE IZ INDUSTRIJE LEPOTE – BEZ MUKE NEMA NAUKE

Sažetak

U veku instagram obrva i „daklip“ selfi ja, delatnost lepote cveta. Dok većina posetilaca solarijuma, kozmetičkih i frizerskih salona želi da se ulepša, ima i onih što u ovim tretmanima vide šansu da se naglo obogate preko lažnih odštetnih zahteva upućenih osiguravajućim društvima. Osiguravači malih i srednjih preduzeća, na sopstvenu štetu i rizik, ignorišu tu rastuću tendenciju zloupotreba osiguravajućeg pokrića za usluge kozmetičkih i frizerskih salona. Naravno, kada postoji nemar u obavljanju tih tretmana, potrebno je da se žrtvi naknadi šteta. Ali nisu svi odštetni zahtevi  osnovani. S druge strane, tamo gde problem zaista postoji, postoji rizik da uzrok problema nije tačno naveden. Na primer, često se dešava da oštećenik okrivi salon za opekotine na koži glave od izbeljivanja kose kod kuće. Procentualno, nakon sprovedene istrage, 42 odsto sumnjivih odštetnih zahteva ispostave se kao lažni. Proveru tih zahteva u velikoj meri otežavaju privremeni saloni bez stalnog mesta poslovanja, koji se oglašavaju na internetu. Nakon zatvaranja takvih salona, teško je pronaći bivše zaposlene.


UDK:061.7(1-87):82-92:177.9:368.9.06:618.007-71:368.97:343.364:687.5:581.148:616-011-7 Papović, dipl. filol. Bojana PREVARE IZ INDUSTRIJE LEPOTE – BEZ MUKE NEMA NAUKE Strana: 114-116
sr_RSSR