Teorija
i praksa
u osiguranju

INOSTRANO OSIGURANjE

PREVOZ OPASNOG TERETA I OSIGURANJE

Sažetak

Za naručioca prevoza i prevozioca, zbog bezbednosti transportnog
poduhvata, važno je da prevozilac dobije od krcatelja robe njen opis i karakteristike.
Preko 50 odsto svih vrsta robe u pomorskom prevozu su opasne, zbog čega se
njihovom prevozu mora posvetiti dužna pažnja. Prevoz opasne robe je dozvoljen.
Prevoz takve robe do mesta odredišta prevozilac mora sprovesti s adekvatnim
obezbeđenjem.


UDK: 341.64:347.794:628.26:368.2 Radović, dr Zoran PREVOZ OPASNOG TERETA I OSIGURANJE Strana: 77-79
sr_RSSR