Teorija
i praksa
u osiguranju

PRIKAZ SAVETOVANJA

PRIKAZ KONFERENCIJE: PETI SRPSKI DANI OSIGURANJA

Sažetak

OTVORENA VRATA ZA DALJI RAST I RAZVOJ
DELATNOSTI OSIGURANJA
U Aranđelovcu, od 24. do 26. novembra, pod sloganom „Tempora mutantur“
(Vremena se menjaju) održani su Peti susreti osiguravača Srbije kao najveći skup
struke i nauke osiguranja u našoj zemlji. Udruženje osiguravača Srbije (UOS), organizator
konferencije, uspelo je da okupi veliki broj panelista, predstavnika države i osiguravača
koji su analizirali aktuelna kretanja na tržištu osiguranja, nove rizike koje je iznedrila
pandemija koronavirusa, te sposobnost delatnosti osiguranja da se prilagodi
novonastalim okolnostima i ne samo opstane već i bude jedan od važnih nosilaca
privredne stabilnosti.


UDK:338.1+338.34:336.2.025.5:368:368.54:368.023.4:616-036.21:368.025.1 (497.11):368.031 Lаzаrеvić Davidović, dipl. pravnik Ljiljana Vodinelić, MA Ana Popović, dipl. filol. Gordana PRIKAZ KONFERENCIJE: PETI SRPSKI DANI OSIGURANJA Strana: 124-130
sr_RSSR