Teorija
i praksa
u osiguranju

INOSTRANO OSIGURANjE

Prirodne nepogode širom otvaraju vrata osiguravačima

Sažetak

Prirodne nepogode poput zemljotresa i uragana mogu pogubno
da utiču na razvojekonomije u državi. Poslednjih godina
reosiguravači su usmereni ka međunarodnim organizacijama
kao što je Svetska banka, ne bi li predstavili inovativna
rešenja i podstakli države na ulaganje u preventivne
mere za smanjenje posledica prirodnih nepogoda. Sve učestalije
regionalne nepogode reosiguravačima pružaju mogućnost
da proširesvoju delatnost u oblastiekonomije. Godine
2007. grupa država na Karibima oformila je „Caribbean
Catastrophe Risk Insurance Facility – CCRIF“,regionalni
odbor koji odlučuje o pitanjima u vezi s prirodnim nepogodama,
a njegov rad podržali su reosiguravači kako bi se
razradile preventivne mere u slučaju uragana ili zemljotresa.
Odbor sada razrađuje strategiju proširenja delovanja i u
drugim regionima, a jednog dana mogao bi da se bavi i osiguravajućim
pokrićima u poljoprivredi.


UDK: 502.58: 368.8:368.025.8+ 347.513 Vodinelić, MA Ana Prirodne nepogode širom otvaraju vrata osiguravačima Strana: 50-51
sr_RSSR