Teorija
i praksa
u osiguranju

PRIKAZ SAVETOVANjA

Promene u pravu osiguranja Srbije u okviru evropskog razvoja osiguranja

Sažetak

Na Paliću, od 15. do 17. aprila 2011. godine, u organizaciji
Udruženja za pravo osiguranja Srbije održano je savetovanje
na temu „Promene u pravu osiguranja Srbije u okviru
evropskog (EU) razvoja prava osiguranja“. Referati su bili
podeljeni u četiri grupe: opšta pitanja prava i prirode osiguranja;
osiguranje lica; ugovor o osiguranju i osiguranje od
odgovornosti.


UDK: (048.8):303.443:368.86:368.3:368.022 :340.137 : (4-672EEZ): ( 497.11) Radović, dr Zoran Promene u pravu osiguranja Srbije u okviru evropskog razvoja osiguranja Strana: 36-38
sr_RSSR