Teorija
i praksa
u osiguranju

INOSTRANO OSIGURANjE

REVIZIJA DIREKTIVE O POSREDOVANJU U OSIGURANJU

Sažetak

Direktivu o posredovanju u osiguranju (EU Directive 2002/92) Evropska
komisija donela je u nameri da obezbedi sledeće:
• da posrednici u osiguranju budu kompetentni i profesionalni
• da se zaštite interesi kupaca (customers)
• da posrednici budu registrovani u domicilnoj državi
• da posrednici poseduju sledeće: odgovarajuću sposobnost; reputaciju; osiguranje
od odgovornosti ili odgovarajuću garanciju; odgovarajuću finansijsku
sposobnost radi zaštite kupaca
• da se kupcima daju jasni i razumljivi saveti
• da se omogući jednostavan pristup registrovanim posrednicima osiguranja
i reosiguranja
• da se omogući odgovarajući i efikasan postupak posredovanja.
Komisija smatra da je revizija Direktive postala neophodna. Pri tom u
vidu ima sledeće:
• da su tržišta osiguranja u EU neujednačena
• da postoji značajna nekonzistentnost, naročito u pogledu dobijanja potrebnih
informacija nametnutih prodavcima usluga osiguranja
• da postoji mogućnost da kupci pogrešno razumeju rizike, troškove i karakteristike
usluga osiguranja.


UDK: 338.266(4-672EEZ):341.636:658.846:368.1 Radović, dr Zoran REVIZIJA DIREKTIVE O POSREDOVANJU U OSIGURANJU Strana: 68-70
sr_RSSR