Teorija
i praksa
u osiguranju

INOSTRANO OSIGURANJE

SAVETI ZA NADZIRANJE PRODAJE OSIGURANJA

Sažetak

Dobar zastupnik osiguranja mora nadzirati prodaju, ili u fazi zaklјučivanja
prodaje može očekivati probleme. Naime, zbog lošeg nadzora same prodaje često
se dešava da se odlična prezentacija vredna poverenja ne završi sklapanjem polise,
iako ste preko puta sebe imali klijenta koji je i te kako bio zainteresovan.


UDK: 63.012:368.036:368.023.6:638.8:368.023.6:347.462:368.30:159.947.32:658.89 Vodinelić, MA Ana SAVETI ZA NADZIRANJE PRODAJE OSIGURANJA Strana: 180-181
sr_RSSR