Teorija
i praksa
u osiguranju

INOSTRANO OSIGURANjE

SOLVENTNOST II – PRIMENA U OSIGURANJU

Sažetak

Direktiva Evropske unije Solventnost II doneta je s ciljem da spreči
katastrofalne posledice za osiguranike nastale usled stečaja jednog od najvećih
osiguravača u svetu AIG (American Insurance Group). Namera je da taj akt
regulacije spreči da se takav slučaj ponovi. Pooštreni uslovi poslovanja, koje
Direktiva zahteva za osiguravače, pogodiće najveće osiguravajuće kuće kao što
su „Prudential“, „Allianz“ i „Metlife“. One će morati da povećaju svoj kapital za
plaćanje neočekivanih gubitaka za oko 10 odsto.


UDK:338.266( 4-672EEZ):368.811 Radović, dr Zoran SOLVENTNOST II – PRIMENA U OSIGURANJU Strana: 130-131
sr_RSSR