Teorija
i praksa
u osiguranju

INOSTRANO OSIGURANjE

SOLVENTNOST OSIGURAVAČA PREMA DIREKTIVAMA EU

Sažetak

Prva direktiva Solventnost I doneta je pre skoro 40 godina s ciljem da ujedini
tržište osiguranja u EU i uspostavi bolju zaštitu potrošača. Evropski parlament
približava se novom cilju – primeni direktive Solventnost II, svestan da se njenim
donošenjem sva otvorena pitanja ipak neće rešiti.


UDK: 336.741.232: 368.031.9: 371.15 (4-672EEZ):368.86 Radović, dr Zoran SOLVENTNOST OSIGURAVAČA PREMA DIREKTIVAMA EU Strana: 79-80
sr_RSSR