Teorija
i praksa
u osiguranju

INOSTRANO OSIGURANjE

SREĆNI BRAKOVI POD LUPOM OSIGURAVAČA

Sažetak

Zašto su neki muževi i supruge neverni, a drugi odolevaju da varaju
partnere? Odgovor na to pitanje traži se i u nauci. Naučnici istražuju sve, od
bioloških faktora koji utiču na bračnu stabilnost, do psiholoških karakteristika
nevernih bračnih drugova.
Među stručnjacima dominiraju dva zaključka: neki pojedinci su prirodno
jači i ne zapadaju u klopku da steknu žig nevernih; oba pola mogu da razvijaju
svoju snagu da budu verni kako bi zaštitili svoje veze ili brakove, a i ojačali
veru u vrednost emocija i zaveta.


UDK: 347.623:347.551:347.626:368 Vodinelić, MA Ana SREĆNI BRAKOVI POD LUPOM OSIGURAVAČA Strana: 100-101
sr_RSSR