Teorija
i praksa
u osiguranju

PRIKAZ SAVETOVANJA

TREĆI SRPSKI DANI OSIGURANJA U ARANĐELOVCU

Sažetak

Pod nazivom „Pogled na prošlost, sadašnjost i budućnost osiguranja
u Srbiji“, u Aranđelovcu su 28. i 29. novembra 2019. održani Treći srpski dani
osiguranja. Učesnike ovog velikog međunarodnog skupa ispred Vlade Republike
Srbije pozdravio je Zoran Đorđević, ministar za rad, zapošlјavanje, boračka i
socijalna pitanja. U svom obraćanju predstavnicima osiguravajućih društava i
drugih fi nansijskih institucija, te brojnih medija koji su pratili konferenciju, ministar
je istakao da građani Srbije još uvek nemaju u punoj meri razvijenu svest o značaju
osiguranja i da najčešće spoznaju kakva je njegova uloga tek kada budu pogođeni
nekim neželјenim događajem, kao što je bilo 2014. godine kаdа је pоplаvа
pоgоdilа Obrenovаc.


UDK:303.443:341.18:368(497.11):655.253:655.55:368.042:613.6:368.021:681.322.2: 636.086:086:636:368.51:632.116.3 Lаzаrеvić Davidović, dipl. pravnik Ljiljana TREĆI SRPSKI DANI OSIGURANJA U ARANĐELOVCU Strana: 63-67
sr_RSSR