Teorija
i praksa
u osiguranju

ČLANCI

UTICAJ CSR AKTIVNOSTI NA STAVOVE KORISNIKA USLUGA OSIGURAVAJUĆIH KOMPANIJA PRI KUPOVINI USLUGA OSIGURANJA

Sažetak

Korporativna društvena odgovornost podrazumeva samostalno opredeljenje kompanije da svoje aktivnosti usmeri ka društvenom dobru u zajednici u kojoj posluje. Osiguravajuće kuće kao institucionalni investitori značajno doprinose razvoju celokupne privrede s jedne strane, dok s druge strane, kroz društveno odgovorno poslovanje, pružaju podršku projektima od značaja za razvoj celokupne zajednice. U okviru industrije osiguranja, CSR (Corporate Social Responsibility) posmatra se kao dugoročan vid investicije, jer kompanija daje dobrovoljne priloge za jačanje zajednice, a time i neposredno učvršćuje svoju poziciju na tržištu. U radu su ispitivani stavovi pet kategorija korisnika različitih paketa usluga osiguranja o korporativnoj društvenoj odgovornosti osiguravajućih društava. Ispitano je u kojoj meri korisnici osiguravajućih usluga smatraju da osiguravajuće kuće pomažu razvoj lokalne i šire zajednice, da li svoju osiguravajuću kuću doživljavaju kao društveno odgovornu kompaniju i da li vode računa o njenom društveno odgovornom ponašanju pre nego što je izaberu. Rezultati su pokazali neophodnost promovisanja društveno odgovornih aktivnosti osiguravajućih kuća u cilju veće upoznatosti ciljne grupe o onome što njihova izabrana osiguravajuća kuća na tom polju aktivno preduzima.

Ključne reči: korporativna društvena odgovornost, osiguravajuća društva, performanse organizacije, inovativnost, reputacija kompanije, održivi razvoj.


UDK: 005.35:368.021.1 Slijepčević, prof. dr Milica Popović Šević, doc. dr Nevenka Ašanin Gole, dr Peđa Ilić, prof. dr Milena UTICAJ CSR AKTIVNOSTI NA STAVOVE KORISNIKA USLUGA OSIGURAVAJUĆIH KOMPANIJA PRI KUPOVINI USLUGA OSIGURANJA Strana: 202 – 221
sr_RSSR