Teorija
i praksa
u osiguranju

ZAKONODAVSTVO

ZAKON O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA

Sažetak

Delo pranja novca specifična je kriminalna aktivnost i posledica je prethodno
izvršenog krivičnog dela. Istovremeno, to je polazna tačka za buduće krivične
aktivnosti. Legalizuje se, naime, novac stečen na protivzakonit način. Zbog toga je
osnovna svrha pranja novca prikrivanje izvršenja drugih krivičnih dela. Krivično delo
pranja novca ima mnogo širi negativan uticaj na društvo u celosti.1
Narodna skupština
Republike Srbije usvojila je 28. novembra 2005. godine Zakon o sprečavanju
pranja novca.


UDK: 343.851:347.413:36.741.236:343.97(497.11) Radović, dr Zoran ZAKON O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA Strana: 57-59
sr_RSSR