Teorija
i praksa
u osiguranju

PRIKAZ KNJIGE

ZAŠTITA POTROŠAČA USLUGA OSIGURANJA

Sažetak

PRIKAZ KNJIGE :
ZAŠTITA POTROŠAČA USLUGA OSIGURANJA
Autor: Prof. dr Nataša S. Petrović Tomić
Izdavač: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
Urednik: prof. dr Dragan M. Mitrović
Obim: 432 strane

UDK:653.55:366.5:341.632:347.413:347(099.5):368.075.8:368.025.8(497.11) Radović, dr Zoran ZAŠTITA POTROŠAČA USLUGA OSIGURANJA Strana: 178-179
sr_RSSR