Teorija
i praksa
u osiguranju

INOSTRANO OSIGURANJE

ZDRAVSTVO OSTAJE BEZ 800 MILIONA KUNA OD NAMETA NA CIGARETE U HRVATSKOJ

Sažetak

Prema radnoj verziji izmene i dopune hrvatskog Zakona o osnovnom zdravstvenom
osiguranju (ZOZO), radi se na tome da se stabilizuje finansijska situacija i izbegne
stvaranje novog duga od 200 miliona kuna mesečno. Sadašnji nacrt zakonskih promena
ne daje nadu za finansijski boljitak jer bi potezom zakona zdravstvo moglo
ostati bez čak 800 miliona kuna s obzirom na to da iz državnog budžeta više ne bi
trebalo da se uplaćuje 32 posto prihoda od akciza na duvan koje mu sada pripadaju!


UDK: 657.471.12(497.13):336.222:663.974:336.12 Vodinelić, MA Ana ZDRAVSTVO OSTAJE BEZ 800 MILIONA KUNA OD NAMETA NA CIGARETE U HRVATSKOJ Strana: 169-171
sr_RSSR