Teorija
i praksa
u osiguranju

INOSTRANO OSIGURANjE

ŽENE SU STOTINU GODINA DEO LJUDSKIH RESURSA „ALIJANCA“

Sažetak

Oko 1900. godine, žene širom sveta počele su da se bore za svoja prava: da
glasaju na izborima i da se obrazuju. Tako su stupile na tlo gde su do tada suvereno
vladali muškarci. Od tog vremena, dokazale su da su jednako sposobne u radnoj svakodnevici,
pa i u poslovima u osiguravajućoj delatnosti.
Prva radna mesta za žene otvorila su se u poslovnici „Štutgarter ferajna“,
odeljku osiguravača „Alijanca“ sredinom dvadesetih godina prošlog veka. Kompanija
je najpre zapošljavala oko 200 žena u takozvanom Odeljenju za mlade dame, dok
je u firmi radilo ukupno oko 600 ljudi.
Danas se u bogatoj dokumentaciji „Alijanca“ čuvaju platni spiskovi, među
kojima se na radnoj listi iz 1908. godine, pored ostalih ženskih imena, našla i Klara
Buholc, jedna od radnica u „Alijancovoj“ poslovnici „Ahen-Lajpciger“


UDK: 396.5:368.032.1(430): ‚‚467“ Vodinelić, MA Ana ŽENE SU STOTINU GODINA DEO LJUDSKIH RESURSA „ALIJANCA“ Strana: 114-116
sr_RSSR