Teorija
i praksa
u osiguranju

ČLANCI

ŽIVOTNA OSIGURANJA U USLOVIMA PANDEMIJE KOVIDA 19

Sažetak

Predmet istraživanja u članku jeste uticaj krize izazvane pandemijom kovida
19 na životna osiguranja. Na početku je istaknuta važnost životnih osiguranja za
stanovništvo i privredu. Potom su izneti i analizirani podaci o padu obima premije
tih poslova u svetu tokom 2020. godine i izgledi za oporavak. Dužna pažnja je, takođe,
posvećena uticaju koronavirusa na kretanje zahteva za naknade iz osiguranja.
Posebno poglavlјe se tiče dve vrste životnih osiguranja – osiguranja života i osiguranja
od nesposobnosti za obavlјanje određenog zanimanja. Prva je obrađena zbog svog
značaja, a druga zbog velike pažnje koja joj je posvećena povodom izbijanja pandemije.
Deo rada obuhvata i posledice pandemijske krize u našoj zemlјi. Opšti zaklјučak
glasi kako su životni osiguravači kod nas i u svetu dobro odgovorili naraslim izazovima,
te da ih u budućnosti očekuju sučelјavanja sa sve manjim prihodima od ulaganja
i osetno prilagođavanje ponude novonastalim okolnostima.

Klјučne reči: životna osiguranja, pandemija kovida 19, osiguranje života, osiguranje od
nesposobnosti za obavlјanje određenog zanimanja, tržište životnih osiguranja u Srbiji.


UDK: 696.036.21:638.30:638.34:334.1(497.11):368.044 Žаrkоvić, prоf. dr Nеbојšа ŽIVOTNA OSIGURANJA U USLOVIMA PANDEMIJE KOVIDA 19 Strana: 31-43
sr_RSSR