Teorija
i praksa
u osiguranju

Šuput, dr Dejan

Autor je doktor pravnih nauka, predsednik Atletskog saveza Beograda.

UDK:396.09:796.073:342.841:347.426.3:339.1:368:796.034.2
ČLANCI, RASPRAVE, ANALIZE, PRIKAZI

NAVIJAČKO NASILJE KAO OGRANIČAVAJUĆI FAKTOR RAZVOJA TRŽIŠTA OSIGURANJA U SPORTU

U ovom radu autor analizira negativan uticaj navijačkog nasilja na funkcionisanje i razvoj tržišta osiguranja u oblasti sporta. Polazna hipoteza jeste da je aleatornost bitna osobina svakog ugovora o osiguranju, pošto obaveza osiguravača na isplatu naknade iz osiguranja zavisi od nastupanja osiguranog slučaja, tj. od ostvarenja rizika. Prema autorovom mišljenu, na onim sportskim tržištima gde se činovi nasilničkog ponašanja na sportskim priredbama učestalo događaju, nestaje element aleatornosti ugovora o osiguranju, pa samim tim i teorijska mogućnost da njegovo zaključivanje može da bude poslovno isplativo za osiguravača. Kako bi dokazao tu hipotezu, autor je naveo stanje i praksu u više svetskih država, te izveo analizu postojećeg stanja u Republici Srbiji. U zaključnom delu teksta iznet je stav da usled problema navijačkog nasilja organizatori sportskih priredbi ne ulažu sredstva u razvoj sportske infrastrukture i njeno moderno opremanje, čime i eventualni zaključeni ugovori o osiguranju sportskih objekata imaju sve manju vrednost. To negativno utiče na razvoj tržišta osiguranja. Osim toga, istaknuto je da navijačko nasilje utiče i na pad posete sportskim takmičenjima, pošto gledaoci počinju da zaziru od mogućih negativnih posledica do kojih dolazi na sportskim priredbama i radije biraju da ostanu kod svojih kuća i gledaju TV prenose sportskih takmičenja, umesto da dolaze na stadione. Time se, s jedne strane, dodatno smanjuje potencijal tržišta osiguranja u sportu, pošto broj gledalaca koji bi trebalo da budu osigurani postaje sve manji, a s druge strane, sve manji broj gledalaca dodatno demotiviše organizatore sportskih priredbi i vlasnike sportskih objekata da ulažu novac u rekonstrukciju ili eventualno proširenje tih objekata, a kasnije i u njihovo osiguranje.

sr_RSSR