Teorija
i praksa
u osiguranju

Smiljanić, dr Ilija

  • Email:

UDK: (047.3) 37.048:34:347.426.6: 347.72.01:368.025.88
PRIKAZ SAVETOVANjA

XIX MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP UDRUŽENJA ZA ODŠTETNO PRAVO

Tema: „Naknada štete i osiguranje – savremeni izazovi“ Udruženje za odštetno pravo, zajedno sa Institutom za uporedno pravo i Pravosudnom akademijom, uz podršku izdavačkog preduzeća „Intermex“ d. o. o, organizovalo je od 22. do 25. septembra 2016. godine, XIX međunarodni naučni tematski skup na Kopaoniku pod nazivom „Naknada štete i osiguranje – savremeni izazovi“. Dosadašnji skupovi uglavnom su bili posvećeni oblastima naknade štete i osiguranja. Ovog puta u tematskom zborniku sadržani su radovi kojima je zajedničko to da pokazuju na koji se način građansko odštetno pravo prilagođava savremenim izazovima i kako se takva pravna zaštita zamenjuje ili dopunjuje novim institutima, kako bi se obezbedila efikasnija zaštita prava ličnosti, prava industrijske svojine, popravile posledice kršenja ljudskih prava i slično. Naravno, u zborniku radova našle su svoje mesto i teme koje se odnose na delatnost osiguranja (u svetu i u Srbiji), koja se danas suočava s kompleksnim izazovima.

sr_RSSR